Coaching

Ik wil graag de ervaring die ik in de

afgelopen dertig jaar opdeed met

het functioneren van ‘lichaam en

geest’ met anderen delen. Het is

voor mij een uitdaging om mensen

inzicht te geven in hun doen en

laten. En ze te leren hoe ze met

fysieke beperkingen, klachten en

de gedachten en emoties daarover

kunnen omgaan. In al die jaren ben ik op diverse gebieden

ervaringsdeskundig geworden. Van de ervaring van het marathonlopen tot

aan het hebben van een burn-out. Zowel mijn professionele als mijn

persoonlijke ervaring maakt dat ik diverse fysieke- en psychosociale

(mentale) aspecten ter ondersteuning kan aanbieden. In onze maatschappij

lijden veel mensen onder het gegeven dat ze gezien worden als hun fysieke

en/of geestelijke beperking, ziekte of probleem. Geen mens wil ‘vernauwd’

worden tot iets dat toch al moeite kost om te accepteren. Vandaar dat ik

naast de acceptatie ook de nadruk leg op het gezonde deel van de mens en

niet zo zeer op zijn of haar ‘ziekte’ of ‘stoornis’.


by