Transpersoonlijke Coaching

IMG_0727Op het gebied van

transpersoonlijke

ervaringen neem ik

verschuivingen en

verruimingen van

bewustzijn waar. Dit

behoeft niet

psychopathologisch te zijn, maar kan gezien worden als een ruimere

opvatting van de menselijke persoonlijkheid. De meeste mensen hebben wel

eens ervaringen meegemaakt die ze zelf vreemd vinden (of bijzonder) en

waar ze vaak geen weg mee weten. Dit hoeft niet zo vreemd te zijn. Veel

ervaringen die vroeger als een teken van een aanwezige psychose werden

beschouwd kunnen tegenwoordig bij willekeurige mensen vrij eenvoudig

worden opgewekt. Daarbij hoeven niet eens psychedelische stoffen te worden

gebruikt want het kan ook al met veel eenvoudigere en goedkopere methoden

als droomduiding, hardlopen en diepe meditatie. Dit is een veel ruimere en

transpersoonlijke benadering. Door diepe meditatie en een ‘mindfulle’

hardloopsessie kan men terugkeren naar een ongecompliceerde en volledige

beleving van het hier en nu! Vragen die er toe doen in dit verband: Is er

recent iets ingrijpends veranderd in je leven? Geloof je in iets groters dan

jezelf? Zeggen dromen iets over je innerlijk leven? Hoe kijk je aan tegen het

begrip ‘ziel’? Heb je wel eens een B.D.E. (Bijna Doods Ervaring) of een B.L.E.

(Buiten Lichamelijke Ervaring) gehad?


by