Visie

IMG_0571Door middel van

aandachtig oefenen

(deep practice)

kunnen er zowel op

lichamelijk als

mentaal gebied

 

positieve veranderingen plaatsvinden. Wetenschappers tonen aan dat er vele

nieuwe verbindingen in het brein mogelijk zijn die tot ongekende kansen

leiden. Door een combinatie van fysiotherapie, training en coaching is een

duurzaam resultaat te verwachten. Het is mijn overtuiging dat de wil om oude

patronen af te leggen, doorzettingsvermogen te tonen, eerlijk te zijn tegen

jezelf en te vertrouwen op de mogelijkheden die daardoor ontstaan tot een

bijzonder herstelproces kan leiden.


by