Fysiotherapie

Foto op 02-07-2013 om 15.26 #2Wanneer je bij mij komt voor

fysiotherapie richt zich dat op

herstel van klachten aan het

houdings- en bewegingsapparaat

(waaronder spieren en gewrichten).

Omdat lichaam en geest één zijn

zal ik je ook vragen naar de wijze

waarop de klachten tot stand zijn

 

gekomen. Bij een eerste afspraak vorm ik me een zo volledig mogelijk beeld

van je klachten door eerst vragen te stellen en lichamelijke onderzoek te

doen. Op basis daarvan stel ik in overleg met jou een behandelplan op. Ik

verwacht dat je actief deelneemt aan je eigen herstelproces. De behandeling

bestaat (vooral) uit bewegingstherapie en massage.


by