Feldenkrais

Foto op 02-07-2013 om 15.20 #2Moshe Feldenkrais ging uit van

een eenheid van bewegen, voelen,

denken en waarnemen. Een

verandering in bewegen leidt tot

een verandering in het denken en

het voelen, van het zelfbeeld. Als

iemand wil veranderen, dan moet

het beeld van zichzelf dat hij in

 

zich draagt veranderen. Dit proces van het onderzoeken van eigen

bewegingen, het organisch leren, is wat Feldenkrais voor ogen stond bij het

ontwikkelen van zijn methode. Hij maakte gebruik van het vermogen van het

zenuwstelsel steeds nieuwe verbindingen te leggen. Daar wil ik me ook op

richten, dit wordt steeds boeiender door modern onderzoek waaruit blijkt dat

het brein neuroplastisch is. Het past zich aan. Het heeft een enorm potentieel

en is zeer complex. Hierdoor krijgen we oneindig veel keuzes hoe onze geest

alles vorm kan geven. Als we vast komen te zitten in bepaalde (beweging- of

adem) patronen, beperken we ons potentieel. Wie kunnen er baat bij hebben?

Mensen met fysieke beperkingen, sporters (hardlopers), golfers, ruiters,

tennissers, dansers, musici en beroepsmatig geïnteresseerden. Het is zelf

ontdekken, nieuwe mogelijkheden uitproberen, zelf de keuze maken wat

‘gemakkelijker’ en ‘lichter’ is. Er is dus geen voorbeeld hoe het zou moeten

zijn……


by